INFORMACJE DLA FIRM - Konkurs na staże dla studentów 2015

Szanowni Państwo,
 
zapraszamy firmy do udziału w programie stażowym jednostki, których profil działalności umożliwi naszym studentom zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a także powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi.
Mamy nadzieję, że nasi studenci przyczynią się do realizacji celów Państwa jednostki. 

Podpisane zgłoszenia można składać w Biurze Projektu do 22.04.2015 r.

Formularz zgłoszeniowy dla firm jest dostępny w zakładce "staże dla studentów".

Copyright © 2011 Uniwersytet WrocławskiMapa stronyRealizacja: akkroweb.com

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego