Profesor Marc BOUTRY z wizytą na Wydziale Nauk Biologicznych i Wydziale Biotechnologii UWr

Szanowni Państwo,
 
zapraszamy na spotkania z wybitnym naukowcem, który odbywa wizytę w ramach projektu.
 
Profesor Marc BOUTRY (www.uclouvain.be/en-17275.html) zatrudniony w Universite  Catholique de Louvain-la-Neuve, Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale, Institut des Sciences de la Vie (ISV) jest wybitnym uczonym i uznanym międzynarodowym specjalistą w zakresie genetyki, fizjologii roślin i biologii molekularnej. Jego główne zainteresowania naukowe to: biochemia i biologia molekularna transportu jonów i metabolitów przez błony komórkowe roślin, heterologiczna ekspresja genów w komórkach drożdżowych i roślinnych, izolacja i charakterystyka białek błon komórkowych, wewnątrzkomórkowy transport białek. Należy podkreślić, że na wniosek Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr w roku 2003 otrzymał Złoty Medal za zasługi dla Uniwersytetu Wrocławskiego. Z inicjatywy IGiM w dniach 17.05–4.06.2015r. jest gościem na Wydziale Nauk Biologicznych i Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego jako profesor wizytujący w ramach Programu Kapitał Ludzki – "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni". Celem jego wizyty są konsultacje naukowe i wygłoszenie seminariów oraz cyklu otwartych wykładów. 
 
“Modern research trends and innovative methods in molecular biology"
"Nowoczesne trendy badawcze i innowacyjne metody w biologii molekularnej"
 
Prof. Marc Boutry
Katolicki Uniwersytet Louvain-la-Neuve, Belgia
 
Terminy zajęć (wykład otwarty + seminarium):
20.05.2015 (środa), seminarium “Expression of pharmacological proteins in plant cells: antibodies, vaccines, humanization of glycosylation” sala 148 IGiM, godzina 9.15–11.00 – Instytut Genetyki i Mikrobiologii.
21.05.2015 (czwartek), wykład “Introduction to Proteomics: 2D gel electrophoresis, 2D-DIGE, gel-free proteomics, protein identification by mass spectrometry. Examples of applications: proteomics of glandular trichomes, identification of regulatory proteins”, sala 148 IGiM, godzina 13.15–14.45 – Instytut Genetyki i Mikrobiologii.
28.05.2015 (czwartek), wykład „Plant plasma membrane proton pump-ATPase: role in transport and cell elongation, regulation by phosphorylation and structural analysis”,  czwartek, sala DSW IBE, godzina 13.30–15.00-Instytut Biologii Eksperymentalnej.
29.05.2015 ( piątek), seminarium „ABC transporters (PDR type): role in the plant response to abiotic and biotic stress, identification of substrates and structural analysis” sala DSW IBE, godzina 12.15–13.45– Instytut Biologii Eksperymentalnej.
02.06.2015 (wtorek), seminarium “Introduction to Proteomics: 2D gel electrophoresis, 2D-DIGE, gel-free proteomics, protein identification by mass spectrometry. Examples of applications”.Aula mała 1.05, godzina 11.00–12.30 – Wydział Biotechnologii.
03.06.2015 (środa), wykład “Expression of pharmacological proteins in plant cells: antibodies, vaccines, humanization of glycosylation” Aula mała 1.05, godzina 11.00–12.30 – Wydział Biotechnologii.
 

Copyright © 2011 Uniwersytet WrocławskiMapa stronyRealizacja: akkroweb.com

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego