STAŻE DLA STUDENTÓW

W ramach projektu organizowane są płatne trzymiesięczne staże dla studentów studiów, które zostały utworzone w ramach projektu. Staże realizowane są w okresie wakacyjnym (1.07-30.09.2015).
Pierwszy nabór studentów odbył się w roku 2014. W stażach wzięło udział 61 osób. Kolejny nabór zaplanowany jest na maj 2015 roku.

Staże mają na celu umożliwienie stażystom zdobycia wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych i zdobycie doświadczenia zawodowego, ułatwiającego start zawodowy na rynku pracy także poprzez poznanie własnych predyspozycji zawodowych oraz powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi.
 

Staże skierowane są do studentów kierunków i specjalności, które uzyskały wsparcie w ramach Projektu. Są to studenci:
 
1/ studiów stacjonarnych drugiego stopnia, w roku akademickim 2013/2014, na kierunku: Fizyka techniczna (Wydział Fizyki i Astronomii),
2/ III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, w roku akademickim 2013/2014 oraz w roku 2014/2015, na makrokierunku: Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych),
3/ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, w roku akademickim 2013/2014 oraz w roku 2014/2015, na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, na specjalności: Journalism and Social Communication (Wydział Filologiczny),
4/ studiów stacjonarnych drugiego stopnia, w roku akademickim 2013/2014 na kierunku: europeistyka (European Studies), na specjalności: EU Regional Policy (Wydział Nauk Społecznych),
5/ studiów stacjonarnych drugiego stopnia, w roku akademickim 2013/2014 oraz w roku 2014/2015, na kierunku: administracja, na specjalności: Administration in International Organisations (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii).
 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i odbywania stażu studenckiego oraz niezbędne formularze znajdują się w Regulaminie staży studenckich  (Zarządzenie Nr 74/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2014 r.) oraz umowie.
 
 

                                                 
 
                                                    Konkurs na staże dla studentów 2015

                                                                          ETAP I

Zapraszamy do udziału w programie stażowym jednostki, których profil działalności umożliwi naszym studentom zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a także powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi. Mamy nadzieję, że nasi studenci przyczynią się do realizacji celów Państwa jednostki. 

Formularz ofertowy dla firm

 
                                                                          ETAP II

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych) - studia I stopnia
 

Studenci zainteresowani odbyciem płatnego stażu po zapoznaniu się z Regulaminem staży studenckich, umową trójstronną wypełniają formularz zgłoszeniowy, w którym wskazują 3 oferty staży wybranych z listy Jednostek przyjmujących na staż, według własnych preferencji (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej).
 
Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym zawierającym szczegółowe uzasadnienie wyboru określonych ofert stażów należy złożyć u Osoby zajmującej się obsługą studentów na Wydziale.
 

dr hab. Tadeusz Lebioda, prof. nadzw. UWr - kierownik studiów,
mgr Agnieszka Wawrzyniak - osoba zajmująca się obsługą studentów na Wydziale
Nauk Społecznych
 
W 2015 roku przewidziana jest realizacja 24 staży dla studentów III roku.
Oferty staży:
1. Urząd Miejski Wrocławia – 3 miejsca,
2. Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 18 miejsc,
PROGRAM STAŻU BIURO OBSŁUGI URZĘDU.PDF
PROGRAM STAŻU WOJ. ZESPOŁU ORZEKANIA O NIEPEŁN.PDF
PROGRAM STAZU - WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDZETU.PDF
PROGRAM STAZU - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY.pdf
PROGRAM STAZU - WYDZIAŁ MIENIA ZABUZANSKIEGO.PDF
PROGRAM STAZU - WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI.PDF
PROGRAM STAZU - WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA, ŚRODOWISKA.PDF
PROGRAM STAŻU - WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW.PDF
3. Human Parter Sp. z o.o. – 2 miejsca,
4. Urząd Gminy Długołęka – 2 miejsca,
5. IBM Global Services Delivery Centre Polska sp z o.o. – 8 miejsc
IBM GSDC POLSKA ASYSTENT DS ADMINISTRACJI.pdf
IBM GSDC POLSKA ASYSTENT DZIALU FINANSOWEGO.pdf
- IBM GSDC POLSKA DZIAL OPTYMALIZACJI PROCESOW BIZNESOWYCH.pdf
IBM GSDC POLSKA KOORDYNATOR DS USŁUG.pdf
IBM GSDC POLSKA PROBLEM MANAGER.pdf
IBM GSDC - PROJECT MANAGER.pdf
6. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. – 1 miejsce,
7. Taktiker werbeagentur GmbH (sp. z o.o.) oddział w Polsce – 1 miejsce,
8. Komisja Europejska Przedstawicielstwo Regionalne – 2 miejsca,
9. Stowarzyszenie EUROPA FORUM – 1 miejsce,
10. Doradztwo gospodarcze Matwijow Sp. j.  - 2 miejsca,
11. Niemiecko - Polska Kooperacja Gospodarcza  – 1 miejsce
 
W ocenie brane są pod uwagę następujące kryteria:
1. Średnia arytmetyczna ocen ze studiów z okresu poprzedzającego dzień rekrutacji (semestr 1-5)
2. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru oferty stażu i cv (ocena za list motywacyjny w skali 0-2 – dopuszczalna punktacja uwzględniająca wartości dziesiętne)
 
Ocena jest sumą punktów za powyższe kryteria.

Formularze zgłoszeniowe można składać między 9 a 15 maja 2015 r.          
                                
Lista rankingowa studentów wstępnie zakwalifikowanych do odbycia stażu oraz lista rezerwowa publikowane będą na stronie www do 21 maja 2015 r. Jednostki przyjmujące na staż maja prawo przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne. O wynikach dalszej rekrutacji poinformujemy do 3.06.2015 r.
 
LISTA RANKINGOWA..pdf
 

                              
Journalism and Social Communication (Wydział Filologiczny) - studia II stopnia

Studenci zainteresowani odbyciem płatnego stażu po zapoznaniu się z Regulaminem staży studenckich, umową trójstronną wypełniają formularz zgłoszeniowy, w którym wskazują 3 oferty stażów wybranych z listy Jednostek przyjmujących na staż, według własnych preferencji (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej).

Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym zawierającym szczegółowe uzasadnienie wyboru określonych ofert stażów i CV należy złożyć u Osoby zajmującej się obsługą studentów na wydziale.
 

dr Patrycja Rozbicka - kierownik studiów
mgr Dorota Pochwała - osoba zajmująca się obsługą studentów na Wydziale Filologicznym
 

W 2015 roku przewidziana jest realizacja 4 staży dla studentów II roku.

Oferty staży:
1.       Radio TOK FM – 1 miejsce
2.       Publicon Sp. z o.o. – 1 miejsce
3.       Interaktywnie.com Sp. z o.o. – 1 miejsce
4.       Time S.A. – Radio Eska – 1 miejsce
5.       Lemon Sky Sp. z o.o. – 3 miejsca

 W ocenie brane są pod uwagę następujące kryteria:
1. Średnia arytmetyczna ocen ze studiów z okresu poprzedzającego dzień rekrutacji
2. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru oferty stażu i cv  ze wskazaniem dotychczasowego zatrudnienia/odbytych staży (ocena w skali 0-2)
 
Ocena jest sumą punktów za powyższe kryteria.

Formularze zgłoszeniowe można składać między 9 a 15 maja 2015 r.            
                              
Lista rankingowa studentów wstępnie zakwalifikowanych do odbycia stażu oraz lista rezerwowa publikowane będą na stronie www do 21 maja 2015 r. Jednostki przyjmujące na staż maja prawo przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne. O wynikach dalszej rekrutacji poinformujemy do 3.06.2015 r.
 
LISTA RANKINGOWA.pdf
 
Administration in International Organisations (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)- studia II stopnia
 

Studenci zainteresowani odbyciem płatnego stażu po zapoznaniu się z Regulaminem staży studenckich, umową trójstronną wypełniają formularz zgłoszeniowy, w którym wskazują oferty stażu wybranych z listy Jednostek przyjmujących na staż, według własnych preferencji (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej).

Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym zawierającym szczegółowe uzasadnienie wyboru określonych ofert stażów należy złożyć u Osoby zajmującej się obsługą studentów na Wydziale.
 

dr hab Jerzy Supernat, prof. UWr - kierownik studiów,
mgr Aneta Wocial - osoba zajmująca się obsługą studentów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
 

 
W 2015 roku przewidziana jest realizacja 1 stażu dla studenta II roku.
Oferty staży:
1.       United Nations High Commissioner for Refugees, Representation in Poland
2.       Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
W ocenie brane są pod uwagę następujące kryteria:
1. Średnia arytmetyczna ocen ze studiów z okresu poprzedzającego dzień rekrutacji
2. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru oferty stażu i cv  ze wskazaniem dotychczasowego zatrudnienia/odbytych staży (ocena w skali 0-2)
Ocena jest sumą punktów za powyższe kryteria.

Formularze zgłoszeniowe można składać między 9 a 15 maja 2015 r.        
                                  
Lista rankingowa studentów wstępnie zakwalifikowanych do odbycia stażu oraz lista rezerwowa publikowane będą na stronie www do 21 maja 2015 r. Jednostki przyjmujące na staż maja prawo przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne. O wynikach dalszej rekrutacji poinformujemy do 3.06.2015 r.
 
LISTA RANKINGOWA.pdf
 

Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Copyright © 2011 Uniwersytet WrocławskiMapa stronyRealizacja: akkroweb.com

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego