O projekcie

 
Informujemy, iż Uniwersytet Wrocławski rozpoczął realizację projektu pn. „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”
 
Okres realizacji: 01.09.2010 – 31.12.2015 r.
Nr projektu: POKL.04.01.01-00-054/10-00
Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Instytucją Wdrażającą Projekt jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
Projekt „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”jest projektem rozwojowym, w którym założono konkretne działania mające wzmocnić potencjał dydaktyczny uczelni, a przede wszystkim zwiększyć liczbę absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
 
 
Głównym celem projektu jest wzrost potencjału rozwojowego Uniwersytetu Wrocławskiegopoprzez poprawę jakości kształcenia i wzbogacenie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb gospodarki i rynku pracy.
 
Cele szczegółowe:
 
1. uatrakcyjnienie programu kształcenia o 3 nowe kierunki i 2 nowe specjalności
2. internacjonalizacja kształcenia przez wdrożenie 2 kierunków i 1 specjalności w całości w j. angielskim
3. podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, wizytach studyjnych i stażach
4.  wsparcie doktorantów i młodych doktorów w działalności naukowo-badawczej
5. umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z pełnej oferty edukacyjnej poprzez zakup windy
 
 

Copyright © 2011 Uniwersytet WrocławskiMapa stronyRealizacja: akkroweb.com

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego