Szkolenia

Szkolenia adresowane są do nauczycieli akademickich w celu pogłębienia przez nich wiedzy z zakresu nowych metod kształcenia.
 
Szkolenia dla kadry dydaktycznej kierunku fizyka techniczna:
 
- grafika inżynierska – szkolenie ma służyć zdobyciu przez pracowników dydaktycznych specjalistycznej wiedzy w zakresie systemów CAD/CAM i oprogramowania projektowego SolidWorks, które będą nauczane na nowym kierunku.
Dydaktycy po zdaniu egzaminu otrzymają certyfikat Certified SolidWorks Professional;
 
- użytkowanie środowiska programowania graficznego LabVIEW – szkolenie jest skierowane do pracowników UWr w celu zdobycia przez nich wiedzy w zakresie projektowania, wdrażania i kontrolowania komputerowo sterowanych ciągów technologiczno-produkcyjnych oraz układów kontrolno-pomiarowych, co będzie przedmiotem studiów na nowym kierunku.
Uczestnicy szkolenia po zakończeniu kursu przystąpią do egzaminu i uzyskają certyfikat Certified LabVIEW Associate Developer.
 
Pozostałe szkolenia dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego:
 
- rozwój zawodowy poprzez coaching szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Instytutu Pedagogiki. Ma służyć zdobyciu, przez nich, wiedzy z zakresu coachingu, rozwoju umiejętności dydaktycznych i trenerskich, metod wspierania kariery. Dzięki zdobytej wiedzy na kierunku pedagogika przygotowane zostaną dwa nowe przedmioty:
-  coaching w edukacji dorosłych,
-  coaching w doradztwie zawodowym.
 
- academic English – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które prowadzą zajęcia w języku angielskim (18 kierunków) oraz będą nauczać na nowootwieranych kierunkach. Szkolenie ma służyć podniesieniu poziomu wiedzy w zakresie specjalistycznego języka angielskiego z uwzględnieniem jego stosowania do celów naukowo-dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą metodą blended-learning w wymiarze 36 godzin w roku. Obejmują one nauczanie języka, indywidualne konsultacje z lektorami, warsztaty podnoszące umiejętność pisania tekstów naukowych po angielsku. Główny nacisk zostanie położony na praktyczne użycie języka i rozwijanie sprawności mówienia.

 

Copyright © 2011 Uniwersytet WrocławskiMapa stronyRealizacja: akkroweb.com

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego