Zespół

Biuro Projektu znajduje się w Biurze Projektów
Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Kręta 1-3,
50-237 Wrocław
e-mail: rozwoj@uni.wroc.pl

tel.: 71 324 6025
tel.: 71 324 6027
tel.: 71 324 6029
tel.: 71 324 6030
tel.: 71 324 6035
tel.: 71 324 6037

faks: 71 324 6026

Maria Andrzejewska
Kierownik Projektu
nadzór nad prawidłową i terminową realizacja projektu, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji projektu zgodnie z wytycznymi POKL, reprezentowanie projektu na zewnątrz, nadzór nad promocją projektu - tel. 71 324 60 35.
Marta Puczko
Specjalista ds. rozliczeń
sporządzanie dokumentów finansowych i ich opisywanie, nadzór nad kontami projektu, zarządzanie budżetem projektu, w tym dokonywanie wydatków zgodnie z wytycznymi POKL, sporządzanie wniosków o płatność, obsługa przetargów zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych - tel. 71 324 60 37.
Anna Miechurska
Administrator Projektu
obsługa administracyjno-biurowa, prowadzenie Biura projektu, udzielanie wszelkich informacji na temat projektu, dokonywanie zakupów, archiwizacja dokumentów, koordynowanie prac osób na wydziałach - tel. 71 324 60 27 oraz 71 324 60 29.
...
Administrator Projektu
...
obsługa administracyjno-biurowa, prowadzenie Biura projektu, udzielanie wszelkich informacji na temat projektu, dokonywanie zakupów, archiwizacja dokumentów, koordynowanie prac osób na wydziałach - tel. 71 324 60 27 oraz 71 324 60 29.
Monika Gorzkiewicz
Specjalista ds. staży, wizyt studyjnych i stypendiów
nadzór nad realizacją staży, wizyt studyjnych i stypendiów, załatwianie formalności związanych z wyjazdami i stypendiami (porozumienia, umowy, regulaminy, rekrutacja) - tel. 71 324 60 30.
Marek Nowakowski
Specjalista ds. monitoringu i promocji
działania promocyjne (strona www, zakupy gadżetów, promocja w prasie), dbanie o realizację rezultatów twardych i miękkich zgodnie z harmonogramem, upowszechnianie projektu - tel. 71 324 60 35.

Copyright © 2011 Uniwersytet WrocławskiMapa stronyRealizacja: akkroweb.com

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego